Munkelva er ei elv i Sør-Varanger kommune ca. 8 km fra Neidenbrua langs Europavei 6 mot Kirkenes. Den har sine kilder på viddene nordøst for Enaresjøen i Finland og munner ut i Munkefjorden innerst i Neidenfjorden. Elva er 51,8 kilometer lang. Europavei 6 krysser elva ved Munkbakken nær munningen.

Munkelva er en god elv for fiske etter laks og sjøørret. Det tas årlig ca. 400–550 kg laks og ca. 70 kg sjøørret / sjørøye i elva. Oppdaterte fisketider pr. 09.07.2024 er: Laks og sjø-ørret fra 01.06.2024 til 01.08.2024. For kjøp av fiskekort i neidenelven. Se link: https://www.natureit.se/nb/salmon/Munkelva .