Vår pub i Neiden er planlagt ferdig i september 2023