Giđđageassi (vårsommer på samisk)

Mai-juni. Skog og lyng blir grønn. Det er kalvingstid for reinen. Fuglene trekker tilbake. Måsen legger egg og har tradisjonelt vært et viktig tilskudd i matforsyningen. 1 juni åpnes det for laksefiske i Neiden elven. Åpningen får stor oppmerksomhet med mange tilskuere, og alle venter på hvem som får den første laksen. Fiske etter laks i sjøen med krokgarn og not er spesielt viktig for Sjøsamene i området.

Bjørka spirer ved St. Georgs kapell i Neiden