Čakcageassi (høstsommer på samisk)

August-september. Merking av reinkalver, høsting av bær og sopp, jakt på småvilt og elg, fiske etter blink i elver og bekker. Sjøfiske etter sei inne i fjordene er godt.

Ved St.Georg kapell i Neiden den tredje helg i august er gudstjeneste holdt av den finske ortodokse kirke. Vannvielsesseremoni er en viktig del av den årlige messen. I følge tradisjonen velsignet Hellige Trifon vannet i Neidenelva. For de troende blir vannet regnet som hellig, rensende og helbredende.