Vi bygger nå et turistanlegg i Neiden. Anlegget skal stå ferdig i mars 2024