Vi bygger nå 4 hytter i Neiden. Hyttene skal stå ferdig i juli 2023